× Իրավական ակտեր Սպառողի իրավունքները Նշանակալից մասնակիցներ Հաշվետվություններ Սեփականատերեր Նորություններ Մատուցվող ծառայություններ

Կազմակերպությունում ֆիզիկական անձ հաճախորդի Բողոքների քննության գործընթացը, ինչպես նաև այդ գործընթացը նկարագրող ներքին իրավական ակտին ներկայացվող նվազագույն պայմանները, ընդհանուր կանոնները և սկզբունքները սահմանվում են «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքով, ՀՀ Կենտրոնական բանկի Խորհրդի կողմից հաստատված «Հաճախորդների բողոքների քննության գործընթացը կարգավորող ներքին իրավական ակտերին ներկայացվող նվազագույն պայմաններ և սկզբունքներ» կանոնակարգ 8/04-ով այլ ներքին իրավական ակտերով և կազմակերպության ընդհանուր ժողովի կողմից հաստատվող «Հաճախորդների կողմից ներկայացված բողոք-պահանջների քննության» կարգով:

Ֆիզիկական անձ հաճախորդն իրավունք ունի դիմելու Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին՝ անկախ այն հանգամանքից, թե նման իրավունք հաճախորդի և Կազմակերպության միջև կնքված պայմանագրով նախատեսված է, թե` ոչ: Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին դիմելու հաճախորդի իրավունքը սահմանափակող համաձայնությունը կամ պայմանն առ ոչինչ է: Կազմակերպությունը ֆինանսական համակարգի հաշտարարի որոշումները վիճարկելու իրավունքից հրաժարվելու վերաբերյալ համաձայանգիր չի կնքել:

Կազմակերպությունը պարբերաբար հավաքագրում է առաջարկներ, մասնավորապես՝ Հաճախորդների և աշխատակիցների միջոցով։

Հաճախորդների բարելվման-առաջարկ դիմումների հավաքագրումն իրականացվում է հետևյալ միջոցներով․

1. Բարելավման-առաջարկների հավաքագրում կազմակերպության ինտերներտային կայքի միջոցով,

2. Էլեկտրոնային միջոցով ստացված բարելավման-առաջարկների հավաքագրում,

3. Հաճախորդներից գրավոր բարելավման-առաջարկների հավաքագրումը կազմակերպության գլխամասային գրասենյակի հաճախորդների  սպասարկման սրահում,

4. Հեռախոսազանգերի միջոցով բարելավման -առաջարկների հավաքագրում,

5. Սոցիալական ցանցերի միջոցով։

Հաճախորդի կողմից ներկայացված բարելավման առաջարկներ քննարկվում են կազմակերպության համապատասխան ստորաբաժանումների և պատասխանատուների կողմից և հետագայում, համաձայն գործադիր մարմնի կողմից սահմանված ժամանակացույցի, կարգավորում են:

Աշխատաժամերն են՝Երկուշաբթի - Ուրբաթ, ժամը 9:00-18:00Ընդմիջում՝ ժամը 13:00-14:00Հասցե` ՀՀ, 0010, ք. Երեւան, Մ. Խորենացի փողոց 15«Էլիտ Պլազա» բիզնես կենտրոն, 7-րդ հարկՀեռախոս` (+374 60) 70-11-11Ֆաքս` (+374 10) 58-24-21Էլ. փոստ` [email protected]

.

Էջը թարմացվել է՝ 21-01-2020 18:23:50