× Իրավական ակտեր Սպառողի իրավունքները Նշանակալից մասնակիցներ Հաշվետվություններ Սեփականատերեր Նորություններ Մատուցվող ծառայություններ

«Վճարահաշվարկային համակարգեր և վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքի, ՀՀ բանկային համակարգի գործունեությունը կանոնակարգող օրենքների և ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից հաստատված նորմատիվ իրավական ակտերի համաձայն՝ կազմակերպության ուղղակի նշանակալից մասնակիցներ են հանդիսանում.



ՈՒՂՂԱԿԻ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐ



 





































Անուն Ազգանուն



ՀՀ  Արդարադատության նախարարության  իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի միասնական գրանցամատյանում գրառման ամսաթիվը



Բաժնեմասի չափը



Բաժնեմասի չափը ՀՀ դրամով



Զախարյան Արթուր Ռազմիկի



01.11.2018թ.



60%



72,030,000


Զախարյան Ռազմիկ Արթուրի

05.04.2019թ.



30%



36,015,000



Զախարյան Էդուարդ Ռազմիկի



05.04.2019թ.



10%



12,005,000


Ընդամենը   100% 120,050,000 ՀՀ դրամ


Կազմակերպության գրանցված և ամբողջությամբ վճարված կանոնադրական կապիտալի 100% (120,050,000 ՀՀ դրամ) պատկանում է Զախարյանների ընտանիքին, ովքեր հանդիսանում են կազմակերպության վերջնական վերահսկողը:



ՀՀ օրենսդրության համաձայն կազմակերպությունն անուղղակի նշանակալից մասնակիցներ չունի։

Էջը թարմացվել է՝ 21-01-2020 18:41:06