× Իրավական ակտեր Սպառողի իրավունքները Նշանակալից մասնակիցներ Հաշվետվություններ Սեփականատերեր Նորություններ Մատուցվող ծառայություններ

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸՍտորև ներկայացված հղումներով կարող եք ծանոթանալ «ԱՅԹԻԷՖ» ՍՊԸ  կանոնադրությանը: 
Հաստատված է Գրանցված է

30.10.2018թ․հիմնադիր ժողովի թիվ 1 արձանագրությամբ


01.11.2018թ․

20.05.2019թ․ընդհանուր ժողովի թիվ 4 արձանագրությամբ


06.06.2019թ․

17.12.2019թ․ընդհանուր ժողովի թիվ 6 արձանագրությամբ


24.12.2019թ․


 

Էջը թարմացվել է՝ 23-01-2020 15:02:15