× Правовые акты Права потребителя Значимые участники Отчеты Владельцы Новости Предоставляемые услуги

УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИС уставом «ИТФ» ООО можно ознакомиться по ссылкам ниже.  

Утвержденный Зарегистрирована

30.10.2018թ․հիմնադիր ժողովի թիվ 1 արձանագրությամբ


01.11.2018թ․

20.05.2019թ․ընդհանուր ժողովի թիվ 4 արձանագրությամբ


06.06.2019թ․

17.12.2019թ․ընդհանուր ժողովի թիվ 6 արձանագրությամբ


24.12.2019թ․

Страница обновлена 23-01-2020 15:02:15